Gå til hovedindhold

Klimadatabase viser klimaeffekt af dine madvaner

CONCITO, Danmarks grønne tænketank, har udarbejdet en klimadatabase, der gør det nemt og overskueligt for dig at finde ud af hvilket klimaftryk dine madvaner efterlader - og hvordan du kan ændre dem.

Indhold

  Ønsker du at have klimavenlige madvaner? Det er efterhånden alment kendt at oksekød har en høj klimabelastning. Men hvor høj er denne? Og hvor meget belaster anden mad? CONCITOs klimadatabase giver fri adgang til livscyklus analyser af klimabelastningen fra 500 af de mest almindelige fødevarer på det danske marked. Med i beregningen for udledning (CO2e per kg) er livscyklusfaserne: landbrug, indirekte arealanvendelse (ILUC), forarbejdning, emballage, transport og detailhandel. 

  Det er derfor et godt værktøj til at belyse klimaeffekten af dine madvaner, som giver større gennemsigtighed og derfor mulighed for at træffe klimavenlige beslutninger omkring madvaner på et informeret grundlag.

  Find CONCITOs klimadatabase her 

  Forklaring af livscyklusfaserne hvorfra produktets udledning beregnes:

  • Landbrug omfatter alle udledninger der opstår som led i landbruget. Dette omfatter udledning i produktionen af produktionsfaktorer, eksempelvis gødning, landbrugsmaskiner og bygninger, og udledning af eventuelle biprodukter.
  • Indirekte arealanvendelse (ILUC) er den indirekte ændring i arealanvendelsen, når man omlægger jorddyrkning til anden slags. Dette vil medføre at det tidligere producere produkt vil produceres andetssteds. Dette medfører særligt to former for udledninger: 1. landbrugsomlæggelse til opdyrkning andetssteds og 2. udvidelse af landbrugsdyrkning i hidtil. uopdyrkede naturområder. 
  • Forarbejdning omfatter udledningen som sker i behandlingen af produktet, hvor det går fra 'landbrug' til 'produkt'. Udover produktionsudledningen er også udledningen af eventuelle biprodukter omfattet.
  • Emballage omfatter udledningen i produktionen af emballage til produktet, men ligeledes udledningen i nedbrydningen af denne emballage. Hvor genanvendelse af emballage er mulig er denne modregnet i omdannet energi eller ny materiale.
  • Transport betyder transport af råvarer til forarbejdning samt den endelige transport til detailhandelen.
  • Detailhandelens udledning omfatter benzin, energi og udstyr såsom udstillingsmontre, fryseelementer, bygninger osv.

  *Klimadatabasens beregninger tager ikke højde for andre miljømæssige, sociale eller økonomiske bæredygtighedsparametre.

  Flere nyheder