Gå til hovedindhold

Nyttehaver på Frederiksberg

På græsstykket mellem Søndre Fasanvej og Solbjerg Park Kirkegård har Frederiksberg Kommune etableret 20 nyttehaver i foråret 2022. Haverne skal dyrkes og passes af de borgere, der var heldige at få en have i første omgang. Læs mere om nyttehaverne herunder.

Indhold

  Nyttehaverne på Søndre Fasanvej skaber et grønt åndehul i byen, for borgere og biodiversitet. Ny forskning finder at biodiversiteten i byerne lider under de grålagte zoner. Denne udfordring kan imødegås med grønne åndehuller i byen. Grønne åndehuller - som parker, gårde, altankasser, gadehaver eller nyttehaver - giver bierne og insekterne bedre levevilkår, da det giver et grønt pitstop i den grålagte by.

  I nyttehaverne dyrker borgerne smågrønt til hjemmet - krydderurter, tomater, grøn- og rødkål og meget mere. Tag forbi nyttehaverne og gå selv på opdagelse i hvad man kan dyrke på 1x2 meter. For der er plads til meget mere end du tror.

  Tilplantningsdag

  Da nyttehaverne blev indviet i maj-måned 2022, stod der 20 jordfyldte bede klar til at blive tilplantet af de heldige frederiksbergborgere. I juni måned var området tilvokset i bede og på jord. Det smukke grønne areal er et frirum i byen hvor naturen får lov at tage til. Tag et kig forbi og få inspiration til hvad du selv kan vokse.

  Nyttehaver, juni 2022

  Nyttehaverne ved Søndre Fasanvej er midlertidige, da området er udlagt til fremtidigt byggeri. Lige nu er der ikke sat en udløbsdato, og det giver derfor god mening at bruge området til haver og hygge indtil da.

  De nyttehaver, vi har etableret ved Søndre Fasanvej, er højbede i stål på 1 gange 2 meter, 30 centimeter høje.

  Vi har sørget for en kasse med kodelås, hvor nyttehaveejerne kan opbevare redskaber og vandkander.

  Som ejer af en nyttehave får du mange skønne timer, hvor du kan dyrke grønt til glæde for mennesker, insekter og fugle.

  Vi anbefaler, at du planter:

  • Minimum 50% af din have med grøntsager. Resten kan sagtens være sommerblomster
  • Bi- og insektvenlige planter
  • Bunddække, så jorden ikke udtørrer
  • Efterafgrøder, så du forbereder jorden til næste sæson

  Når man har en nyttehave, skal den passes. Det betyder, at du:

  • Selv skal vande og fjerne affald fra forbipasserende
  • Selv står for at tilplante haven. Det betyder altså, at du selv har udgifterne til planter og frø
  • Frederiksberg er en giftfri kommune. Derfor må du på ingen måde anvende sprøjtegifte i din have, da det skader vores grundvand og insektlivet
  • Når der efter en sæson er behov for at gøde, så anvend økologisk gødning


  Da haverne vil ligge på et areal med offentlig adgang, kan vi ikke garantere, at der ikke bliver smagt på en enkel gulerod eller to. Vi sørger selvfølgelig for at skilte med, at gæster/forbipasserende gerne må nyde synet af haverne, men afgrøderne tilhører nyttehaveejerne. Vores erfaring er, at haverne som regel vil være i fred.

  Nyttehaverne ligger på Søndre Fasanvej, op til Solbjerg Park Kirkegård, i læ for trafikken (se kort i bunden). Her ligger en lille sti, man kan gå ind til kirkegården gennem.

  Har du spørgsmål til nyttehaverne, er du velkommen til at sende en mail til bæredygtighedskoordinator på baeredygtig@frederiksberg.dk 

  Nyttehavernes placering

  Nyttehavernes placering