Gå til hovedindhold

FNs verdensmål på Frederiksberg

Verdensmålene er hverdagsmål på Frederiksberg. Målene er integreret i Frederiksbergstrategien som et arbejdsprincip, hvilket betyder, at de angiver retningen for vores arbejde. Frederiksberg skal fortsat udvikle sig som en bæredygtig by.

Flag med FNs verdensmål

Indhold

  FNs 17 Verdensmål blev i 2015 vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. 

  Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål, der forpligter alle FNs 193 medlemslande til:

  • at afskaffe fattigdom og sult i verden
  • sikre bæredygtig energi og byliv
  • reducere uligheder
  • sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle
  • beskytte jordens økosystem - til havs og på land
  • sikre anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst
  • at fremme fred og sikkerhed og på at styrke internationale partnerskaber

  Læs mere om Verdensmålene og delmålene her

  I 2017 beslutter Kommunalbestyrelsen, at der skal udarbejdes en handlingsplan, der beskriver, hvordan Frederiksberg som virksomhed og som by vil bidrage til at indfri verdensmålene. 

  Forud for handlingsplanen kortlægger vi kommunens hidtidige indsats i forhold til hvert verdensmål og hvert delmål. Det arbejde ligger færdigt i foråret 2019 og konkluderer, at Frederiksberg bidrager til 83 ud af 169 delmål, hvoraf de resterende 86 delmål ikke vurderes at være relevante i en kommunal sammenhæng. Det er for eksempel delmål om ørkendannelse, økosystemer i bjergkæder, og mål der skal løftes i nationalt regi.

  Er du nysgerrig på kortlægningen af Frederiksbergs bidrag til verdensmålene, så finder du rapporten her

  På baggrund af kortlægningen udarbejdes en plan for, hvordan Frederiksberg fortsat skal arbejde med verdensmålene.

  Se Frederiksbergs plan for arbejdet med FNs verdensmål