Gå til hovedindhold

Udvikling af Frederiksberg Klimaplan

Frederiksberg har en vision om at være hovedstadens grønne hjerte, og ønsker at gå forrest, når det handler om grøn omstilling, klimatilpasningsløsninger og CO2-reducerede tiltag. Det kræver et tæt samarbejde mellem alle aktører omkring indsatsen; forenings- og fritidsliv, virksomheder, kommunens institutioner og private borgere for at lykkedes.

Indhold

  Frederiksberg Kommune står overfor en revision af klimaplanen, der skal træde i kræft ved begyndelsen af 2025. Klimaplanen adresserer både klimatilpasning og CO2-reduktion. 

  Den kommende plan får 5 spor, hvor der vil blive sat ind med CO2 reducerende indsatser: 

  Bæredygtigt hverdagsliv er et helt nyt spor, som har fokus på de forbrugsbaserede udledninger fra borgere, erhverv og andre aktører i kommunen. Det er udledninger fra mad, elektronik, internet, tøj, møbler, affald, rejser mv. Det forbrugsbaserede har ikke tidligere været en del af klimaplanerne, men forventes gradvist at blive en større del af klimaarbejdet i Danmark i fremtiden både nationalt og kommunalt. Der er et stort potentiale i at arbejde med udledninger indenfor denne kategori, da størstedel af klimabelastningen ligger dér. 

  Mål for klimaplanen 

  Målet for CO2-reduktionsindsatsen er, at Frederiksberg skal være CO2-neutralt i 2030. Målene er sat for udledninger, der bliver udledt indenfor Frederiksberg Kommunes grænser. Udledningerne er primært relateret til transport i fossile køretøjer samt forbruget af el og varme. 

  Klimaplanen har to overordnede CO2-reduktionsmål:

  2030: Klimaneutralitet, heraf mindst 85% reduktion (op til 100%) indenfor kommunens geografi ifht. 2005. De resterende op til 15% reduktion kan opnås ved tiltag til reduktion af drivhusgasser uden for kommunen.

  2050: Drivhusgasudledningen skal reduceres med 100% i forhold til 2005 indenfor kommunens geografi uden anvendelse af kompensationstiltag.

  Bagom klimaplanen

  I 2015 var 195 lande med til at sætte en målsætning i Parisaftalen om at holde den globale temperaturstigning under 2 grader og arbejde for at holde den under 1,5 grad.

  I 2019 bliver der i Danmark taget initiativ til DK2020, som har til formål at sætte skub i indsatsen for at nå Parisaftalens målsætninger på kommunalt niveau.

  Dette skal ske ved at kommunerne udarbejder klimaplaner, der skal vise, hvordan de vil reducere kommunens drivhusgasudledninger.

  Har du nogle input til klimaplanen, kan du kontakte os på  baeredygtig@frederiksberg.dk